İNSAN KAYNAKLARI

Rexoil gücünü ortak değerlere sahip, özgüvenli, yeniliklere açık, çevreye ve topluma duyarlı insan kaynağından almaktadır. En önemli varlığı olan insan kaynağının daha etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini sağlamak için gerekli iklimi yaratmayı hedeflemektedir.

 

Rexoil de her çalışanımız kendi işinin lideridir. Karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Böylece her bir çalışanımız işin asıl sahibi gibi hareket eder ve karar verir.

 

Rexoil, çalışanlarının gelişimine ve motivasyonun her zaman yüksek olmasına önem vermektedir. Yeniliklere ve değişime açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, yaratıcı ve girişimci bireylerin öncelikle tercih ettiği ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları kuruluş haline gelme hedefimizi sürdürüyor olacağız.